Zwroty

Masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa zwrotu musisz poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - towar musi zostać dostarczony w stanie niezmienionym i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia).
W przypadku niespełnienia tych warunków, produkt może nie zostać przyjęty.

Zwrot towaru jest realizowany na Twój koszt.

Po stwierdzeniu, że towar nie został uszkodzony i jest w stanie nienaruszonym - prześlemy informację na Twój adres email o pozytywnym rozpatrzeniu i dokonamy zwrotu pieniędzy nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Reklamacje

Przed ode­bra­niem prze­syłki od kuriera pro­simy spraw­dzić, czy opa­ko­wa­nie nie ule­gło uszko­dze­niu w trans­por­cie. W przy­padku, gdy opa­ko­wa­nie prze­syłki nosi ślady uszko­dze­nia należy nie przyj­mo­wać prze­syłki i w obec­no­ści kuriera spo­rzą­dzić pro­to­kół szkód oraz skon­tak­to­wać się z obsługą sklepu. Pro­to­kół powi­nien zawie­rać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód. Spraw­dze­nie prze­syłki przy odbio­rze jest nie­zbęd­nym warun­kiem uwzględ­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń z tytułu utraty lub uszko­dze­nia prze­syłki w trans­por­cie.

Jeżeli towar jest fabrycz­nie uszko­dzony lub nie­zgodny z opi­sem pro­simy o zło­że­nie rekla­ma­cji w for­mie pisem­nej lub elektronicznej.
W oświadczeniu należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przy­padku uzna­nia zgło­szo­nej rekla­ma­cji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, towar wadliwy zosta­nie wymie­niony na inny, peł­no­war­to­ściowy, a jeśli będzie to już nie­moż­liwe (z powodu wyczer­pa­nia zapa­sów), sklep zwróci Tobie rów­no­war­tość ceny towaru lub zaofe­ruje inne, dostępne w skle­pie towary do wyboru.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamowane lub zwracane towary należy wysłać na adres wall-being, na swój koszt:
wall-being Katarzyna Głogowska
ul. Lwowska 11/6
00-660 Warszawa
z dopiskiem „wall-being – reklamacja lub zwrot”

Nie wysyłaj do nas przesyłek "za pobraniem" - nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@wallbeing.com lub telefonicznie: 607073736.
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Product added to wishlist

Wall-being wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możesz skonfigurować lub odrzucić pliki cookies, klikając „Ustawienia plików cookies”. Możesz również zaakceptować wszystkie pliki cookies, klikając przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookies”.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Polityka plików cookies.

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Cookie name Provider Purpose Expiry
Podstawowe wallbeing.pl Ten plik cookie pomaga utrzymać otwarte sesje użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i pomaga im w składaniu zamówień i wielu innych operacjach, takich jak: data dodania pliku cookie, wybrany język, używana waluta, ostatnia odwiedzana kategoria produktów, ostatnio oglądane produkty, identyfikacja klienta, imię, imię, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem, identyfikacja koszyka. 480 godziny
Marketing
Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Cookie name Provider Purpose Expiry
_fbp Facebook Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące
Statystyka
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Cookie name Provider Purpose Expiry
_ga Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 2 lata
Accept only selected cookies
Content not available
Artykuł został usunięty z koszyka