1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca (dalej jako „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą i uszkodzeniem. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Sklepem i Klientami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu prowadzenia konta w Sklepie internetowym wallbeing.com, za pośrednictwem którego można składać zamówienia,
  - art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu realizacji złożonych zamówień,
  - art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków na podstawie przepisów prawa dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających np. z art. 74 z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji i promowania usług Sklepu, w tym w szczególności:
  1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (złożenia i realizacji zamówień),
  2. zakładania i zarządzania kontem,
  3. dokonywania transakcji,
  4. wystawienia faktur,
  5. obsługi klienta,
  6. rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i obsługi zwrotów,
  7. dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
  8. przeprowadzania badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy,
  9. w celach marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  10. przeprowadzenia akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i konkursów,
  11. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych przez Administratora,
  12. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Powyższe oznacza, że Administrator przekazuje dane Klienta zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności firmom kurierskim, usługodawcy hostingu internetowego Sklepu, dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych oraz podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu płatności. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu, a wyłącznie na potrzeby Administratora i Sklepu.
 6. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnego Klienta, a służą poprawie wyświetlanej treści w Sklepie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Klienta poza Sklepem.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania (siedziby przedsiębiorcy), numer rachunku bankowego. W przypadku przedsiębiorców Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 8. Administrator może ponadto przetwarzać dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzeń Klienta w celach technicznych, statystycznych oraz w celu udoskonalania funkcjonalności Sklepu.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest konieczne, aby dokonać zakupy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie zakupów będzie niemożliwe. Podstawą przetwarzania powyższych danych w celach marketingu bezpośredniego jest uprzednia zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 10. W zakresie podstawy prawnej opartej na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit a), dane osobowe Kupującego będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Kupującego zgody. Kupujący posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W zakresie podstaw prawnych nieopartych na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit b i art. 6 ust. 1 lit c RODO) dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po nim do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa.
 12. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. Klient posiada prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Klient może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Sklepu oraz związanych z tym działań marketingowych.
 14. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczące danych osobowych Klienta narusza obowiązujące przepisy prawa.
 15. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania przez Administratora, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Klienta.
 16. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@wallbeing.com.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, w przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub niezbędne w celu realizacji roszczeń.
 18. Administrator może przetwarzać zawarte w plikach typu cookies dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu. Pliki cookies używane są w różnych celach, które można podzielić na następujące typy:
  1. funkcjonalne (zapamiętywanie danych związanych z dostępnymi w Sklepie formularzami, w szczególności formularzem rejestracji i formularzem zamówienia oraz danych koszyka),
  2. bezpieczeństwo (uwierzytelnianie, w tym identyfikacja zalogowanego użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji),
  3. personalizacja (weryfikacja i dostosowanie funkcjonalności i wyglądu Sklepu do preferencji odwiedzających),
  4. statystyki (tworzenie statystyk dla potrzeb Sprzedającego, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami),
  5. marketing (stosowanie reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google).

   Pliki cookie wskazane w ust. 18 należące do typu a) i b) są niezbędne, aby użytkownik mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu. Zbierają i przechowują następujące dane osobowe powiązane z Klientem: imię, nazwisko, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem Klienta.Odwiedzający strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptować korzystania z plików cookies. W takich przypadkach niektóre funkcjonalności Sklepu mogą mieć ograniczone działanie.

 19. Odwiedzający ma możliwość wyrażenia braku takiej zgody na przykład poprzez wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Dodano do ulubionych
Artykuł został usunięty z koszyka